Laadale registreerimine       Laada müügikohtade plaan      Kontakt  

Rakvere linnapäevade laat toimub 09. juuni 2018 kell 10.00-17.00. Laat on üks osa Rakvere linnapäevadest, ürituse eesmärk on olla linnarahvakeskne ja tõsta esile rahva enda osalust. Laadal on püstitatud kultuurilava, kus toimuvad erinevad kontserdid ja etendused. Rakvere linnapäevade laada eesmärgiks on pakkuda linnarahvale ja linna külastajatele võimalust tutvuda erinevate käsitöömeistrite, kunstnike, talunikega. Võimaldada osta otse tootjalt/meistrilt. Tutvustada kohalikke ettevõtjaid ja luua meeldiv õhkkond erinevate koostöö võimaluste tekkimiseks. Anda võimalus tunda end osana linnast!

1. Laada-ala
1.1 Kaubagruppide (käsitöö, kunst, istikud, kohvikud, mahetooted, tööstuskaup ja muud kaubagrupid) müügialad on piiritletud vastavalt Rakvere Pika Kreisilaada kodulehel (http://pikalaat.rakvere.ee/ ) avaldatavale müügialade skeemile.
1.2 Kauplejaid hakatakse laada-alale lubama 8. juunil kell 21.00-23.00 (Kirikuparki ja Pikale tänavale) ja 9. juunil 06.00-09.30.
1.3 Müügikohas tohib kaubelda ainult müügiloal märgitud kaubagruppidega, vastasel juhul on laada korraldustoimkonnal õigus müügipileti kehtivus peatada. Kui kaupleja kaup ei vasta lubatule on korraldajal õigus laada koht tühistada ja korraldaja ei maksa broneeringutasu tagasi. Omavoliline müügipileti edasimüümine on keelatud ja korraldajal on õigus selle koha ostjat mitte laada-alale lubama.
1.4 Sõidukid pargitakse 9. juunil ettenähtud parklasse hiljemalt 9.30. Ette määratud kellaajaks ära viimata sõiduk teisaldatakse. Ümberpaigutamis- ja hoiukulud tasub sõiduki kasutaja.
1.5 Kauplejatel on kauba väljapanemiseks endal vajalik inventar.
1.6 Laada kaupleja kohustub hoidma korras enda müügiala ja väljapanekul arvestama esteetilist väljanägemist s.t kauba transpordiks kasutatud kastid, alused jne on varjatud.
1.7 Alkohoolse joogi müümisel vastutab kaupleja, selleks vajaliku dokumentatsiooni olemasolu eest.
1.8 Rakvere Linnavalitsusel on õigus lõpetada kauplejate registreerimine müügikohtade lõppemisel.
1.9 Toitlustajate, kauplejate ja atraktsioonide paigutuse otsustab korraldustoimkond vastavalt tootegrupile ja registreerimise järjekorrale. Kauplejate müügikohad on maapinnale maha märgitud.
1.10 Elektrivajadusel müügikohale tuleb see ette tellida ja broneerida. Laada-alale on veetud korraldaja poolt liitumispunktid, kust kauplejal tuleb oma liitumine enda pikendusjuhtmega ise vedada. Elektrivajaduse mitte ettetellimisel ei kindlusta laada päeval korraldaja elektri liitumise võimalust.
1.11 Laada korraldaja võib reklaamida originaalsemaid ja väljapaistvamaid tooteid.
1.12 Laada korraldustoimkonnal on välja pannud üllatus neile kauplejatele, kelle tooted paistavad silma ja haakuvad kõige paremini laada peateemaga. Ettepanekud premeerimiseks teeb žürii.

2. Osalejad

2.1 Laadal saavad osaleda kõik kauplejad, kes ennast laadale kauplema registreerivad, tasuvad osalemistasu ja kelle kaubagrupid laadal pakutavaga seonduvad. Eelistatud on kodumaised käsitöö- ja väikeettevõtjad, kelle toodang ei ole imporditud ega masstoodang.
2.2 Laadal on kauplemiskohtade arv piiratud. Kui kohtadest ei piisa, siis saavad kauplemiskoha kiiremad registreerujad. Korraldaja jätab endale õiguse muuta maksimaalset osalejate arvu. Kauplemiskohtade mitte piisavuse korral jätab korraldaja endale õiguse teha valik kauplejate eelistamisel kaubagruppide tasakaalukust ja mitmekesisust silmas pidades.
2.3 Laadal osalejad vastutavad iseenda ja oma asjade turvalisuse eest.
2.4 Osalustasu kohta esitatakse arve Rakvere Linnavalitsuse poolt hiljemalt 7 päeva möödudes registreerimisvormi täitmisest ja kinnitamisest. Juhul kui kaupleja ei klassifitseeru laadale, saadetakse vastavasisuline teade.
2.5 Kui registreerunule ei ole saadetud arvet ühe nädala jooksul registreerumisest palume võtta ühendust kreisilaat@rakvere.ee või tel.+372 3223425.
2.6 Kauplejale on koht broneeritud peale arve tasumist. Kooskõlastamata koha edasi müümisel ei garanteerita kohta uuele müügipileti omanikule.

3. Müügipileti hind ja elektri tarbimise tasu (kinnitatud Rakvere linnavolikogu määrusega 28.02.2018 nr 11)
3.1 Tänavakohviku (toitlustamine) müügipileti hind on:
1) juriidiline isik - tasumisel kuni 30.04.2018 20 €/1 m; tasumisel alates 1.05.2018 25 €/1 m.
2) füüsiline isik enda valmistatud toidu pakkumisel - tasumisel kuni 30.04.2018 10 €/m; tasumisel alates 1.05.2018 15 €/1 m.
Laadal lubatavate toitlustajate arv on piiratud.
3.2 Käsitöö, põllumajandussaaduste, mahekauba, taimede, kunsti, disaini ja vanavara müügipileti hind tasumisel kuni 30.04.2018 8 €/1 m; tasumisel alates 1.05.2018 12 €/1 m.
3.3 Valmisriiete, jalanõude, pesu jms tööstuskauba müügipileti hind tasumisel kuni 30.04.2018 15 € /1 m; tasumisel alates 1.05.2018 25 €/1 m.
3.4 Lõbustuste, atraktsioonide ja töötoa müügipileti hind on tasumisel kuni 30.04.2018 5 €/1 m2 ; tasumisel alates 1.05.2018 10 €/1 m2.
3.5 Müügipileti ostmisel laada toimumise päeval on müügipileti hind 30 €/1 m.
3.6 Müügipileti hinnale lisandub tasu elektritarbimise eest järgnevalt: 1) 220V 1x10A (ühefaasiline) 16 eurot; 2) 220V 1x16A (ühefaasiline) 25 eurot.
3.7 Tehniliselt korras olevad pikendusjuhtmed elektrijaotuspunktist kauplemispinnani tagab kaupleja.
3.8 Laadale tulemata jätmise korral müügipileti hinda ei tagastata.
3.9 Tasuta müügipiletit on õigus taotleda ettevõttel, mille tegutsemiskoht asub Rakveres Pikal tänaval.
3.10 Tasuta müügipiletiga võib kaupa või teenust müüa kuni 5m ulatuses tegutsemiskoha juures.
3.11 Tasuta müügipiletit on õigus taotleda ettevõttel või isikul, kes tegeleb heategevuse või teavitustööga.