registreerimine   galerii   programm   plaan   kontaktid  10 juuni 2017 Rakveres

Laada korraldustingimused:

Rakvere Pikk kreisilaat on üks osa Rakvere linnapäevadest, ürituse eesmärk on olla linnarahvakeskne ja tõsta esile rahva enda osalust. Laadal on püstitatud kultuurilava, kus toimuvad erinevad kontserdid ja etendused.
Sel aastal toimub laat 10. juunil kell 10.00-17.00.
Eesmärk on pakkuda linnarahvale ja linna külastajatele võimalust tutvuda erinevate käsitöömeistrite, kunstnike , talunikega. Võimaldada osta otse tootjalt/meistrilt. Tutvustada kohalikke ettevõtjaid ja luua meeldiv õhkkond erinevate koostöö võimaluste tekkimiseks. Anda võimalus tunda end osana linnast!
1.Laada ala
1.1 Kaubagruppide ( käsitöö, kunst, istikud, kohvikud, mahetooted, tööstuskaup ja muud kaubagrupid) müügialad on piiritletud vastavalt Rakvere Pika Kreisilaada kodulehel ilmuvale müügialade skeemile.
1.2 Kauplejaid hakatakse laada-alale lubama 9. juunil kell 21.00-23.00 (Kirikuparki ja Pikale tänavale) ja 10. juunil 06.00-09.30.
1.3 Müügikohas tohib kaubelda ainult müügiloal märgitud kaubagruppidega, vastasel juhul on laada korraldustoimkonnal õigus müügipileti kehtivus peatada. Kui kaupleja kaup ei vasta lubatule on korraldajal õigus laada koht tühistada ja korraldaja ei maksa broneeringutasu tagasi. Omavoliline müügipileti edasimüümine on keelatud ja korraldajal on õigus selle koha ostjat mitte laada-alale lubama.
1.4 Autod pargitakse ettenähtud parklasse hiljemalt 9.30. Ette määratud kellaajaks ära viimata sõiduk teisaldatakse. Ümberpaigutamis- ja hoiukulud tasub sõiduki kasutaja.
1.5 Müüjatel on kauba väljapanemiseks endal vajalik inventar.
1.6 Laada kaupleja kohustub hoidma korras enda müügiala ja väljapanekul arvestama esteetilist väljanägemist s. t kauba transpordiks kasutatud kastid, alused jne on varjatud.
1.7 Alkohoolse joogi müük Kreisilaadal - kaupleja vastutab vajaliku dokumentatsiooni eest.
1.8 Rakvere Linnavalitsusel on õigus lõpetada kauplejate registreerimine müügikohtade lõppemisel
1.9 Toitlustajate, kauplejate ja atraktsioonide paigutuse otsustab korraldustoimkond vastavalt tootegrupile ja registreerimise järjekorrale. Kauplejate müügikohad on maha märgitud.
1.10 Elektrivajadusel müügikohale tuleb see ette tellida ja broneerida. Alale on veetud korraldaja poolt liitumispunktid, kust müüjal tuleb oma liitumine enda pikendusjuhtmega ise vedada. Elektrivajaduse mitte ettetellimisel ei kindlusta laada päeval korraldaja elektri liitumise võimalust. 1.11 Laadakorraldaja reklaamib lisaks originaalsemaid ja väljapaistvamaid tooteid .
1.12 2017. aastal on Kreisilaada meeskond välja pannud üllatuse neile kauplejatele, kelle tooted on mõeldud lastele ja noortele. Ettepaneku premeerimiseks teeb väikeste laadaliste žürii.
2. Osalejad
2.1 Laadal saavad osaleda kõik kauplejad, kes ennast laadale kauplema registreerivad, tasuvad osalemistasu ja kelle kaubagrupid laadal pakutavaga seonduvad. Eelistatud on kodumaised käsitöö- ja väikeettevõtjad, kelle toodang ei ole imporditud ega masstoodang.
2.2 Laadal on kauplemiskohtade arv piiratud. Kui kohtadest ei piisa, siis saavad kauplemiskoha kiiremad registreerujad. Korraldaja jätab endale õiguse muuta maksimaalset osalejate arvu. Kauplemiskohtade mitte piisavuse korral jätab korraldaja endale õiguse teha valik kauplejate eelistamisel kaubagruppide tasakaalukust ja mitmekesisust silmas pidades.
2.3 Laadal osalejad vastutavad iseenda ja oma asjade turvalisuse eest.
2.4 Osalustasu kohta esitatakse arve Rakvere Linnavalitsuse poolt hiljemalt 7 päeva möödudes registreerimisvormi täitmisest ja kinnitamisest. Juhul kui kaupleja ei klassifitseeru laadale, saadetakse vastavasisuline teade.
2.5 Kui registreerunule ei ole saadetud arvet ühe nädala jooksul registreerumisest palume võtta ühendust kreisilaat@rakvere.ee või tel.+372 3223425 2.5 Kauplejale on koht broneeritud peale arve tasumist. Kooskõlastamata koha edasi müümisel ei garanteerita kohta uuele müügipileti omanikule.
3. Müügipileti hind
3.1Tänavakohviku müügipilet: (1) Toitlustamine juriidilistel isikutel ilma vooluta - tasumisel kuni 30.04.2017 35 € / 3m, iga järgnev meeter 10 € ja tasumisel alates alates 1.05.2017 50 € / 3m. Iga järgneva meetrer 13 eurot. Lisandub tasu elektri tarbimise eest- 10 eurot. NB! Laadal lubatavate toitlustajate arv on piiratud. (2) Füüsiline isik enda valmistatud toidu pakkumisel - tasumisel kuni 30.04.2017 kuni 5 € /2m, tasumisel alates alates 1.05.2017 10 € / 2m, iga järgnev meeter 2 € . Lisandub tasu elektri tarbimise eest- 10 eurot.
3.2 Käsitöö, põllumajandussaadused, mahekaubad, taimed, kunsti, disaini,vanavara müügipileti hind tasumisel kuni 30.04.2017 7 € / 1m ja alates 1.05.2017 10 € / 1m.
3.3 Valmisriided jalanõud, pesu jms tööstuskauba müügipileti hind tasumisel kuni 30.04.2017 10 € / 1m ja tasumisel alates 1.05.2017 20 € / 1m.
3.4 Lõbustuste, atraktsioonide ja töötoa müügipileti hind on tasumisel kuni 30.04.2017 1 € / 1m2 ja tasumisel alates 1.05.2017 2 € / 1m2.
3.5 Müügipileti ostmisel laada toimumise päeval on müügipileti hind 25 € / 1m
3.6 Laadale tulemata jätmise korral müügipileti hinda ei tagastata
3.7 Tasuta müügipiletit on õigus taotleda ettevõttel, mille tegutsemiskoht asub Rakveres Pikal tänaval.
3.8 Tasuta müügipiletiga võib kaupa või teenust müüa kuni 5m ulatuses tegutsemiskoha juures. 3.9 Tasuta müügipiletit on õigus taotleda ettevõttel või isikul, ke stegeleb heategevuse või teavitustööga.